Subsidie zonnepanelen

Posted by .In Nederland worden zonnepanelen steeds populairder, dit komt mede door het feit dat de overheid in mee investeert in het plaatsen en gebruiken hiervan door middel van een subsidie zonnepanelen. Vooral in tijden van crisis gaan mensen kijken hoe, en waarmee zij geld kunnen besparen. Energie is een groot gedeelte van de huishoudelijke kostenpost en hier valt dan ook veel geld op te sparen. Door middel van subsidie zonnepanelen is het nog aantrekkelijker geworden om een investering in zonnepanelen te doen.


Overheid

De overheid heeft voor het jaar 2013 opnieuw een geldbedrag uitgetrokken voor subsidie zonnepanelen. In totaal is er voor dit jaar een potje gemaakt van maar liefst 30 miljoen euro. In 2012 is het volledige potje van 22 Miljoen euro die door de overheid beschikbaar was gesteld aan subsidie zonnepanelen gebruikt. De overheid stelt wel een limiet per installatie vast van € 650 euro, en deze subsidie zonnepanelen kan aangevraagd worden via het Elektronische Loket van Agentschap NL met het gebruik van je DigiD. Met het huidige bedrag kan men gemiddeld 30.000 subsidies zonnepanelen verstrekken.


Voor zover het nu bekend is zal de overheid na 2013 volledig stoppen met de subsidie zonnepanelen, het is dus zeker aantrekkelijk om nog dit jaar je huis te voorzien van een installatie. De overheid heeft eerder in 2003 de subsidie zonnepanelen al eens gestopt, echter kwam men na een korte tijd tot de conclusie dat het bijdragen aan de aanschafkosten van de zonnepanelen toch een zinvolle investering was voor de overheid. De overheid heeft toen de tijd dan ook snel weer besloten om subsidie zonnepanelen snel weer te hervatten.

Subsidie Zonnepanelen

Energie

Vroeger kon men de subsidie zonnepanelen niet alleen gebruik voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Men kon de subsidie bijvoorbeeld ook gebruiken voor de installatie van een HR ketel, een zonneboiler of een warmtepomp. Dit is echter sinds 2010 niet meer mogelijk en hierdoor kan men de subsidie zonnepanelen ook nog enkel en alleen gebruiken voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Kosten

Omdat de aanschaf van zonnepanelen een benodigde investering vergt is zoals eerder vermeld de subsidie zonnepanelen in het leven geroepen. De kosten voor de zonnepanelen zijn onder anderen de aanschaf van een zonneboiler, hierbij moet u denken aan een bedrag van tussen de € 2000 en de € 3000 euro in een bestaand huis en bij een nieuwbouwhuis ongeveer € 1600 euro.

Daarnaast komt het zonnepaneel, deze kosten natuurlijk afhankelijk van het merk en de sterkte ongeveer € 700,00 per vierkanten meter zonnepaneel (Dit is inclusief bijkomende materialen)

Besparing

Als wij er vanuit gaan dat je gekozen hebt voor de aanschaf van een zonneboiler inclusief 1 vierkanten meter zonnepaneel dan praat men over een besparing van ongeveer € 75,00 per jaar op elektriciteit en een besparing van € 70,00 op gas. Dit komt neer op 150 tot 200 kubieke meter gas en 320 KWH aan elektriciteit, en natuurlijk dient u hierbij de subsidie zonnepanelen nog in mee te rekenen. De uiteindelijke besparingen zal je pas doen na een aantal jaar, een zonnepaneel inclusief gebruik van de subsidie zonnepanelen is een investering die men voor een langer termijn dient te doen, omdat de aanschafprijs van zonnepanelen relatief gezien hoog is.

Andere landen

Nederland kent op dit moment met haar subsidie zonnepanelen als één van de weinige landen ter wereld nog een subsidie voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Het enige land dat naast Nederland ook subsidie zonepanelen kent is Duitsland. Duitsland heeft lange tijd mega subsidie op zonnepanelen gegeven maar heeft vorig jaar besloten om zijn subsidies met ruim 30% te verlagen. Om je een duidelijk beeld te geven over het verschil in subsidies die landen geven voor het gebruik van zonnepanelen en dus het grote verschil in verbruik te verklaren geven wij jouw een voorbeeld. Nederland kende in 2011 de stimuleringsregeling duurzame energieproductie en had hiervoor 7 Miljoeneuro uitgetrokken, Duitsland daarentegen heeft in die zelfde periode een subsidie zonnepanelen gegeven van maar liefst 7 Miljard euro.

Afzetmarkt

Nederland en Duitsland zijn door het geven van subsidie zonnepanelen al jaren lang de belangrijkste afzetmarkten voor producenten van zonnepanelen. Vooral bedrijven als China en Japen profiteren van de gegeven subsidie zonnepanelen, deze landen kennen de grootste zonnepanelen producenten van de wereld. Nederlandse producenten zien liever dan de subsidie zonnepanelen omgezet gaat worden naar een subsidie aan Nederlandse zonnepanelen producenten, dit om beter bestemd te zijn tegen de lage prijzen die producenten door lage loonkosten kunnen rekenen in andere landen.

Goedkoper

De afgelopen jaren is gebleken dat het voor huiseigenaren goedkoper is om zonnepanelen op het dak van hun huis te plaatsen dan stroom af te nemen van een energieleverancier. De afgelopen jaren blijken zonnepanelen namelijk tot wel 80 procent gedaald te zijn in prijs, dit komt mede door het feit dat de geruchten al een aantal jaren gaan dat er in 2014 geen subsidie meer zal zijn op de zonnepanelen. Ook hebben producenten naast het profiteren van de subsidie zonnepanelen het voor elkaar weten te krijgen om hun kosten voor de productie van de zonnepanelen flink omlaag te krijgen.

Toename

Het aantal mensen dat een zonnepaneel op hun dak plaats is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, de stijgende kosten bij de energieleverancier en de subsidie zonnepanelen die de overheid verschaft heeft hier een grote rol in gespeeld. Ondanks de toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van zonnepanelen is het aantal mensen in verhouding tot het totale energieverbruik nog altijd laag te noemen. Ongeveer 0,1% van de totale energiebehoefte komt op dit moment uit zonnepanelen. In verhouding zeggen de cijfers dus dat er op dit moment voor 90 Miljoen KHW aan zonnepanelenstroom is verbruikt, of terwijl voor 28.000 volledige huishoudens. De overheid zou dit percentage graag omhoog zien gaan, echter is er gezien de huidige noodzakelijke bezuinigingen niet langer geld beschikbaar om de subsidie nog een extra jaar voort te laten duren. Omdat sommige landen in de afgelopen jaren zeer gul zijn geweest in het verstrekken van subsidies zonnepanelen is het percentage van gebruikers hier vele malen hoger. In sommige Europese landen kent men een stroom verbruik uit zonnepanelen van maar liefst 3 % op de totale energiebehoefte. Wij praten hierbij dan over landen als Duitsland, Spanje, Tsjechië en Italië, deze landen hebben laten zien dat het ruimhartig schenken van subsidie zonnepanelen een positief effect kan hebben op de energiebehoefte van de consument.