Agentschap NL

Posted by .

Agentschap NL

Voor het verstrekken van subsidie zonnepanelen heeft het ministerie van economische zaken een taak weggelegd voor Agentschap NL. Agentschap NL gaat over het verstrekken van de subsidie zonnepanelen en staat hiervoor zoals benoemd onder supervisie van het ministerie van economische zaken. Dit overheidsorgaan gaat over projecten die duurzaamheid, innovatie of internationale aspecten tot zich hebben, hier past de subsidie verstrekking voor zonnepanelen dus perfect onder.


Naast de verstrekking van subsidie zonnepanelen door Agentschap NL let dit overheidsorgaan ook op de naleving van de regelgeving die men heeft opgesteld voor de subsidie zonnepanelen. Agentschap NL is ontstaan door dat er diverse fusies binnen de overheid hebben plaats gevonden, hierdoor zijn ook de subsidies voor zonnepanelen bij Agentschap NL terecht gekomen.

Wanneer u dus van plan bent om zonnepanelen op uw woning te gaan plaatsen en hiervoor een subsidie aanvraag te doen komt u in contact met Agentschap NL. De overheid heeft hiermee één aanspreekpunt weten te creëren voor al uw informatie met betrekking tot de zonnepanelen subsidie. Door het fuseren van de diverse afdelingen binnen de overheid naar één agentschap probeert men een betere en effectievere koppeling tussen beleidsmakers en beleidsuitvoerders te realiseren. Het controleren op de uitvoering van het plaatsen van zonnepanelen die aangeschaft zijn doormiddel van de zonnepanelen subsidie is hiermee in één klap verbeterd. Men kan hierdoor sneller de theorie op de praktijk laten aansluiten en dit komt u als potentieel zonnepanelen plaatser enkel en alleen ten goede.

Agentschap NL verschaft de subsidie zonnepanelen nog voordat u de zonnepanelen daadwerkelijk besteld heeft. Door de verstrekking van de subsidie voor het plaatsen, hoeft u deze kosten dus niet voor te financieren. Wel let Agentschap NL er sterk op dat u de zonnepanelen geplaatst heeft voor de afgesproken datum. Indien u hier niet aan weet te voldoen bent u verplicht de volledige subsidie terug te betalen.